Hänt

10 april 2015

Ett naket Lövstabruk

Nu har man varit ute med storyxan igen. Den här gången föll det praktfulla trädet till vänster innanför Trädgårdens huvudingång. Det praktfulla trädet bestod av ett 16-tal bokar som tvingats växa ihop, en teknik som man tillämpade i början av 1900-talet. Snart får vi väl gå man ur huset och kramade de bokar som är kvar så dom inte fäller den också. Andra delar som tidigare fått sin "beskärda" del är ju stora gatan.


Bilden  fotograferades 1917 vid Stora gatan 42 och där syns tydligt att tre almar var placerade mittför huskroppen samt en alm stod vid gränsen till 41:an. Det ser även ut att vara samma täthet mellan träden på höger sida av gatan. Observera också att gatan är obelagd och släntade ner mot husgrunden med en lutning som till och med är större än idag. Man kan också ana att några av träden är betydligt yngre än det andra. Man var tydligen fram till slutet av 1800-talet väldigt noga att återbesätta trädbeståndet. Den gamla bildgåtan "finn fem fel" kan i det här fallet utökas med betydligt fler.


Dräneringen av de våtmarker där Lövstabruk uppförts är livsviktig, så de 68 storbladiga träden som kantade bruksgatan fram till slutet av 1960-talet stod nog inte där bara för att skugga och se vackra ut. De c:a 50 000 litrarna/dygm måste ju ha hållt leufstakärret på behörigt avstånd från brukshusens torpargrunder.


3-6 april 2015

Påsktraditioner

Konst på väg, 20:nde året?

Våra konsthantverkare gör varje år gemensam sak och visar upp det man skapat under året.

I SkolGården höll, förutom Vävstugan som har sin ordinarie verksamhet i huset, fanns där 10 hantverkare till, som har sin verksamhet i närområdet till Lövstabruk. Mest framträdande kanske ändå fotografen Håkan Karlsson var. Djur- och Naturmotiven, med havsörnar och svanar och lador, hade en ledande roll i hans motivsamling, men även motiv frå Lövstabruk, de s.k."turistfavoriterna".

I Boställesladugården (nedanför Stora magasinet) visade Lillemor Wallinder sina verk, som ofta innehåller lite mystik men och naturvyer och lantliga motiv från Ängskär där hon har sin huvudverksamhet. Sin utställningslokal i Boställesladugården har hon drivit i c:a 10 år. Ett nytt Café öppnar också här och är granne med Lillemor.

I Orangeriet höll Leusta Quilt till med sin mäktiga utställning. (quilting:ung.lika med lapptäcksteknik).

En gatupratare vid Nyvägens förlängning mot Stora gatan talade om för oss var våra verksamma konsthantverkare i Lövstabruk håller till (Bruksladugården) Här hittade vi Margita Bromark, Lill Lundgren, Ann Kristine Svärd, Susanne Thurfjell/Wennergren, m.fl. (se och använd Länklistan, längst upp t.h.). Gästutställare var bland andra, fotografen Per Lidvall.

Mängder av vackra tavlor och fotografier samt föremål kunde man hitta här. En del prylar var mer praktiska och mer geniala än andra. Lills keramikalster, alltid med en liten figur någonstans på eller i objektet är ju världsberömt åtmistonde i hela leufstabygden, men det mest geniala och praktiska var nog ändå Ann-Kristines "jeansväska". Hon hade liksom bara tömt ur det gamla innehållet (vem det nu var), klippt av brallorna jäms med häcken och sytt ihop dem i botten och låtit hängslorna varit kvar som bärrem! Om det fanns någon tävling med rubriken Årets "Konst på väg"-föremål skulle jag nog rösta på den.

Den som stod för årets vackraste motivbild måste ändå vara Per Lidvall, gästutställare i hantverkshuset. Visserligen var det kanske Lövstabruks mest "sönderfotograferade" motiv, Herrgården, men den här gången hade han lyckats fånga den i en tidig halvdunkelt dov morgonrodnad som gör fotot till ett fullskaligt konstverk! se mer av hans fantastiska bilder här.


28 mars 2015

Ytterligare ett årsmöte

Under lördagseftermiddagen var det Lövstabruks Bygdegårds tur att hålla sitt årsmöte, det tionde i ordningen.  

Två av ledamöterna valde att utträda ur styrelsen, Susanne Eriksson och Roland Linder. I deras ställe valdes Gunilla Lager (ny) och Lars Olof Krohn (flyttad från suppleantplats) på 2 år. En av de tre suppleantplatserna lämnades vakant.

Efter tio års förväxling med Bygderådet beslutade årsmötet att byta namn till BGF SkolGården, Lövstabruk.

Bland de aktiviteter som SkolGården kommer att ha under turistsäsongen 2015 märks som vanligt Loppmarknaden. Dessutom kommer man att upplåta lokalerna för Utställare, Barnteater, Bröllop samt författar- och forskarsamtal. Bland de ordinarie aktiviteterna märks mortionsgymnastik i Leufsta GymMix regi. Även den anrika vävstugeföreningens medlemmar utnyttjar lokalerna flitigt för sin verksamhet.

Årsmötet avslutades med att SkolGården, till kaffet, bjöd   deltagarna på  ett par alldeles underbara smörgåstårtor med design ICA-Ove Deremar.


24 mars 2015

Leufsta GymMix Årsmöte

Föreningen höll sitt 55:te  årsmöte, den här gången i Smedsbostaden, tisdag kl 19. Eva Kjell som varit ordförande under många år avgick. Till ny ordförande valdes Lill Lundgren. Lotta Emanuelsson valdes till ny suppleant.


22 mars 2015

Lövsta Bygderåds årsmöte

...hölls traditionsenligt kl 14 den tredje söndagen i mars. Mötet besöktes av tjugotalet medlemmar. Inga dramatiska förändringar kunde noteras förutom att MaryAnn Olarsbo efter sex år vid rodret lämnade över ordförandeklubban till Barbro Nyberg. Bygderådets nestor Karin Wendin avgick och avtackades efter c:a 45 års gediget styrelsearbete i Lövsta Bygderåd och dess föregångare Lövstabruks Bygderåd och Lövstabruks Samarbetskommitté. MaryAnn avtackades också samt  ersatte Karin såsom suppleant.

Förutom de ordinarie aktiviteterna i Smedbostaden, Arkivet och Gottfrid Skytts Snickar-verkstad och annorstädes i Lövstabruk, kommer man i år att arrangera Hemvändardag den 2 augusti då alla med anknytning till Lövstabruk är välkomna. Man kommer speciellt att bjuda in årsklasserna 1950 - 52. Bland övriga aktiviteter kan nämnas Lövstadagen den 5 juli, där årets tema är BARN, samt Vallonbruksveckan 8-16 augusti, med temat FEST & TRADITIONER, dessa aktiviteter arrangeras tillsammans med brukets aktörer. Den 14 november arrangeras Arkivens dag, som i år kommer att avhandla ämnet GRÄNSLÖST. Året 2015 kommer förmodligen att avslutas som traditionen bjuder med Jul i Stugan vid andra advent, även om detta inte beskrevs i verksamhetsplanen.

Årsmötet avslutades med Kaffe, Lassetårta och Bildspel med signum Barbro Junars och handlade om "året i Smedbostaden"


15 mars 2015

Uppstånden igen från de döda

Leufstabygd.se har återuppstått efter att ha varit så gott som död eller åtmintone legat i dvala några år. Orsaken har varit bristande tid och lust.

Den fungerade ju bra som trampolin mot andra sidor, med länkarna som flankerade sidan.Så  en del ansiktslyftningar har gjorts, bland annat användes i huvudsak Lövstabruks färger, cerise, svart, vitt och grönt. I övrigt behålls sidans uppläggning med Hänt, Foto, Veckans mat, Tips, och Arkiv.


15 febr 2015

Bohagen sålt!

Bohagen 6 och 8 har nu åter övergått till privat ägande. Husen, som tillsammans med Bohagen 2 och 4  uppfördes 1987 av Stiftelsen Leufsta, var tänkta att inhysa den nybyggda travkampens personal. Så blev nu inte fallet. De flesta tränarna ville förmodligen bo "ståndsmässigt" på gatan.

De tio lägenheterna med en sammanlagd bostadsyta på 844 kvm, såldes 1989 till dåvarande Riksbyggen som förvaltade Tierps kommuns hela bostadsbestånd. Året efter överfördes beståndet till Tierpsbyggen AB. 

   

Bohagen 6-8

Webbhotell: one.com

Copyright © All Rights Reserved